• Vad krävs för medlemskap i OCA?
  En önska att tillfriskna från tvångssyndrom (OCD) - inga remisser eller annat.

 • Måste jag tro på Gud?
  Nej. Vi tror på en Högre Kraft, men varje människa väljer själv vad denna högre kraft är för honom eller henne. OCA-programmet fungerar både för dem med traditionell religiös tro och för dem utan religiös tro.

 • Vad kostar det att vara med i OCA?
  OCA kräver inge medlemsavgift. Eventuella kostnader för aktiviteter (hemsida, lokal, kaffe, litteratur) bekostas av deltagarnas frivilliga donationer.

 • Kommer min anonymitet att bevaras?
  Vi använder endast förnamn. Vi pratar inte om yrke eller andra familjemedlemmar. Det finns inget medlemsregister. Det som sägs på mötena och vilka som varit där, behåller vi för oss själva för det är först då vi vågar öppna oss.

 • I vilken organisation ingår OCA?
  Ingen. OCA har ingen anknytning till någon religion politisk organisation eller medicinsk institution, ej heller till annan rörelse av något slag. OCA fungerar på ett liknande sätt som AA men är helt självständig.

 • Måste jag säga något på mötet?
  Nej. Det går bra att bara lyssna.

 • Måste jag fortsätta att gå?
  Nej. Du avgör själv hur många möten du vill gå på och om du vill fortsätta besöka möten. Men eftersom deltagandet skiftar från möte till möte, rekommenderar vi att du besöker flera möten innan du bestämmer dig för om EA kan vara någonting för dig.

 • Vem leder mötena?
  Inom OCA är alla gruppmedlemmar lika och turas om att hålla i mötena. I OCA är ingen person viktigare än någon annan.